مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا علیه السلام با رعایت پروتکل های بهداشتی با اجرای دو همایش فعالیت خود را آغاز نمود و میزبان کاروانهای اردویی، همایش ها و خانواده های محترم بسیجیان عزیز می باشد.

دسته بندی
دسته بندی